ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4051/12 (περικοπές συντάξεων) που μείωσαν από 1-1-12 κατά 12% τις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 € και τις επικουρικές σε ποσοστά κλιμακούμενα από 10%, 15% έως και 20% ανάλογα με το ύψος τους, κατοχυρώνοντας ως κατώτατο όριο τα 200 ευρώ. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι ρυθμίσεις του ν. 4093/12 που μείωσαν κύριες και επικουρικές σε ποσοστά 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος κάθε σύνταξης από 1.000 Ε και άνω έως και 3.000 €, ενώ παράλληλα κατάργησαν τα επιδόματα και τα δώρα εορτών, αδείας από 1-1-13.

Το Συμβούλιο της επικρατείας έκρινε ότι η περικοπές των συντάξεων είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές:
  1. Της ισότητας,
  2. Του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφού με τις μειώσεις των συντάξεων πλήττεται το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων.
  3. Της αναλογικότητας, καθώς δεν αιτιολογείται, αλλά ούτε τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η αναγκαιότητα της περικοπής των συντάξεων θα συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού της περιστολής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων
  4. καταλύεται η εγγυητική ευθύνη του κράτους.

Η νομική διεκδίκηση για αναδρομική επιστροφή όλων των περικοπών των συντάξεων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, δώρων επιδομάτων στα προ μνημονίου επίπεδα, αρχίζει αναδρομικά από την χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι περικοπές συντάξεων έως την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής με την έξης νομική διαδικασία.

Κατάθεση ομαδικής αγωγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την άσκηση της αγωγής ξεκινά η τοκοφορία ως προς το επίδικο ποσό (6% σε ετήσια βάση).
Την άσκηση της αγωγής νομιμοποιούνται να ασκήσουν οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους του Δημοσίου η αναζήτηση των ποσών μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο δύο ετών, καθώς η παραγραφή των αξιώσεων έναντι του δημοσίου είναι διετής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή σας στην ομαδική αγωγή:

  1. Ενημερωτικά συντάξεων από το έτος 2012 έως σήμερα.
  2. Την αρχική απόφαση συνταξιοδότησής σας.
  3. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
  4. Φωτοτυπία της ταυτότητας.
  5. Εξουσιοδότηση προς τον Δικηγόρο.
  6. Κόστος συμμετοχής ανά άτομο.
psalidi